тел.: 06538 23 63

ВПТК ЗОРА 99

Всестранна Производствена и Търговска Кооперация в Обнова

 

     Всестранна Производствена и Търговска Кооперация  ЗОРА 99 се намира в село Обнова. Занимава се със селско стопанство.

 

     ВПТК ЗОРА 99 отглежда и търгува с:

  • пшеница;
  • ечемик;
  • рапица;
  • слънчоглед;
  • царевица.